Foto: Stein J. Bjørge og Dan P. Neegaard

 

Byutviklingskveld

Hvordan skal vi bevege oss i sentrum i fremtiden?

Er det selvkjørende busser, el-sparkesykler og kilometervis med nye sykkelveier som skal stå for vårt fremtidige transportbehov? Eller er det egentlig realistisk at vi noen gang vil få et bilfritt sentrum? Og hvordan vil dette endre Oslo som by?


Vi skal innom tre temaer på konferansen

Transport
Sykkel, selvkjørende transport og offentlig utlån. Hva er neste?

Helse
Hva skjer med helsen vår når bilene blir borte og hvem er vinnerne med det bilfrie sentrum? Er det astmatikerne, barna, handelsstanden?

Byfornyelse
Hvordan vil byens infrastruktur og planløsninger kunne bli endret når bilene blir borte? Hva skjer med barna, får de mer boltreplass? Kan tomme parkeringshus bli til sårt trengte idrettshaller? 


Blant foredragsholderne skal vi ha to internasjonale gjester

Carolina Tohá, tidligere ordfører i Santiago i Chile, om hva skal til for å få til bilfrie områder i byer og for å få innbyggerne med på laget?

Jeff Risom, Innovasjonsdirektør i Gehl København, om trender og hvordan vi kan utnytte eksisterende parkeringshus.

Hele programmet kommer snart.


22. mai – kl. 18:00
Folketeateret, Storgata 21-23

Ord. pris: 149,-
Student / A-kortet: 99,-

 

I samarbeid med: