16. og 17. oktober er det for fjerde gang klart for A-Tech, Aftenpostens teknologikonferanse om ledelse, teknologi og samfunnsutvikling. Årets konferanse kommer til å ta for seg hvordan teknologi utfordrer både våre forretningsmodeller - og noen av samfunnets bærebjelker.