Schibsted, data og deg

Schibsted er folkene bak merkevarer du allerede kjenner, som blant annet Aftenposten, inkludert Aftenpostens eventavdeling og VG i Norge. Schibsted er behandlingsansvarlig for data som samles inn av disse merkevarene. Vi passer godt på alle data, og vurderer og forbedrer stadig våre rutiner for å overholde personvernlover og møte dine forventninger.

Du har rett til å se dine data

I følge GDPR (the General Data Protection Regulation) har du rett til å vite hva ulike bedrifter vet om deg, inklusive informasjon du selv har gitt til dem og data som er samlet inn gjennom din aktivitet. I sammenheng med dette gir vi deg muligheten til å se dine data som er lagret hos oss. Du kan når som helst ta kontakt med oss og be om å få se dine data som er lagret hos oss. Kontakt oss.

Du har rett til å slette dine data

I følge GDPR (the General Data Protection Regulation) har du rett til å når som helst slette den informasjonen ulike bedrifter har om deg. Dette blir gjerne også kalt retten til å bli glemt. Du kan når som helst ta kontakt med oss og be om å få slettet dine opplysninger som er lagret hos oss. Kontakt oss.